Ketahui Apa Saja Syarat Sah Puasa

By | May 15, 2017

 

Islam adalah agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia sejak dalam rahim hingga kematian. Ibadah dalam islam sesungguhnya tidak ada yang persulit. Hanya saja ideologi yang beredar seringkali membingungkan sehingga banyak orang yang merasa sulit untuk beribada. Padahal jika kamu mempelajari islam sesuai dengan apa yang diajarkan nabi semuanya tidak ada yang susah. Islam mengatur tata cara kehidupan dengan tidak merampas jati diri orang tersebut. Bukankah kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah.

Demikian juga dengan puasa. Sebagian orang mungkin berfikir bahwa puasa itu sangat merepotkan. Harus berlapar haus selama sebulan penuh dan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lain seperti tarawih, taddarus dan membayar zakat. Jika kamu mempelajari islam dengan baik maka sebenarnya ada syarat sah puasa yang disampaikan oleh rasulullah sebelum melakukan ibadah tersebut.

download (1)

Apa sajakah syarat sah puasa tersebut? Berikut penjelasannya:

Islam

Salah satu syarat sah puasa yang paling penting adalah beragama islam. Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Jika ada orang yang selain islam berpuasa maka puasanya tidak sah. Namun kamu tidak boleh mencelanya. Biarkan mereka dengan keyakinannya karena kata Allah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

 

Berakal dan baligh

Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak yang belum baligh atau mumayyiz karena mereka tidak memiliki niat. Puasa kanak-kanak dianggap sebagai latihan agar ketika besar nanti mereka sudah terbiasa untuk menahan lapar dan haus. Namun puasanya belum dinilai sah sebab puasa kanak-kanak hanya menahan lapar dan haus saja. Demikian juga dengan puasanya orang gila atau yang tidak berakal.

 

Tidak memiliki kuzuran atau yang menghalanginya untuk berpuasa.

Maksudnya adalah orang yang sedang haid atau nifas tidak sah jika berpuasa sebab masih dalam keadaan kotor. Seorang wanita yang sudah habis masa haid atau nifasnya harus melakukan mandi wajib sebelum berpuasa jika tidak maka puasanya tidak sah.

 

Demikian syarat sah puasa yang harus anda ketahui sebelum melakukan ibadah puasa. Diluar daripada itu wajib untuk berpuasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *