Month: May 2017

Ketahui Apa Saja Syarat Sah Puasa

  Islam adalah agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia sejak dalam rahim hingga kematian. Ibadah dalam islam sesungguhnya tidak ada yang persulit. Hanya saja ideologi yang beredar seringkali membingungkan sehingga banyak orang yang merasa sulit untuk beribada. Padahal jika kamu mempelajari...